Краток Вовед

Редење на бехатон плочки за партерно уредување на Кеј 13 Ноември, од Телеком до Холидеј ИН.

Клиент Спектартермо (Град Скопје)
Локација Скопје, Кеј 13 Ноември
Големина 11000 метри квадратни
Започнато 2021
Завршено 2021