Краток Вовед

Градежно-земјани и инсталациски работи за изведба на оптичка мрежа за поврзување на базна станица Бурилчево (Општина Чешиново-Облешево).

Клиент А1 Македонија
Локација Базна Станица Бурилчево
Големина 6517 метри
Започнато 2021
Завршено 2021