Краток Вовед

Градежно земјени работи за заземјување на бетонски столбови за потребите на ЕВН Македонија.

Клиент Спектартермо
Локација Скопје, Говрлево
Големина 400 метри
Започнато 2020
Завршено 2020