Краток Вовед

Поставување на оптичка комуникациска мрежа за поврзување на ГРЛ Велес (влез).

Клиент А1 Македонија
Локација Велес, ГРЛ Велес
Големина 10700 метри
Започнато 2021
Завршено 2021