Краток Вовед

Поставување на оптичка комуникациска мрежа за поврзување на базна станица, Долно Коњско, Општина Охрид.

Клиент А1 Македонија
Локација Охрид, Долно Коњско
Големина 4184 метри
Започнато 2021
Завршено 2021