БИЗНИС РАЗВОЈ

Нашите Сертификати

Image
Лиценца А За изведувач на градби од прва категорија
Image
ISO 9001 : 2015
Image
ISO 14001 : 2015
Image
ISO 45001 : 2018
Image
Сертификат за квалитет IASS
Image
Сертификат за квалитет IASS : QUA.C